VINYLHANDSKARNAS VARA ELLER ICKE VARA

Besöker min lokala matbutik. Väntar på hjälp och råkar snegla över disken där de bland annat serverar korv med bröd, säljer lotter, frimärken och agerar postombud.

vinyl, pvc, gloves, plasthandskar Där ligger en kartong med Puderfria Vinylhandskar.

Jag vet att de fortfarande existerar, ändå blir jag förvånad. Än idag, i vår moderna tid, med andra alternativ, så finns det fortfarande en marknad för vinylhandskar.

Men då kanske du undrar vad det är som är så farligt med vinylhandskar?

I undersökningar har det visat sig att många vinylhandskar innehåller höga halter hormonstörande ämnen som kan överföras till personen som har handskarna på sig, och till den produkt som de hanterar. Det kan vara mat, barn, städning och matlagning, för att nämna några områden. I flera fabrikat består hälften av vinylhandskens material av ftalater.

Om man behöver använda handskar är andra material, till exempel nitril, ett bättre alternativ.

När Testfakta testade 14 olika vinylhandskar så innehöll 11 av dem höga halter av DINP, och ett par höga halter av DEHP. Resterande två par innehöll låga halter av ftalater.

Ftalaten DEHP är sedan januari 2007 förbjuden i alla leksaker och barnvårdsartiklar i en halt över 0,1 procent, då den klassificeras som reproduktionsstörande, det vill säga att den skadar fortplantningsförmågan.

Men att förskolepersonal använder vinylhandskar med DEHP när de byter blöjor eller lagar mat till barnen finns det inga restriktioner för. I Japan förbjöds vinylhandskar inom livsmedelsindustrin år 2000 då forskning visade en tydlig koppling mellan halterna av ftalater i färdigförpackad mat och användande av vinylhandskar.

DINP är även det hormonstörande och förbjudet i barnprodukter som kan stoppas i munnen.  I djurstudier har DINP visat sig ha en något mindre hormonstörande effekt än DEHP och anses därför mindre farlig. Många studier pekar dock på att DINP har negativa hälsoeffekter. I en norsk studie såg man till exempel en koppling mellan DINP och ökad risk för astma.

Ironiskt att handskarna ska skydda mot bakterier och kemikalier, men att de kan ge användaren, i vissa fall, en hög dos av hormonstörande ämnen.

Handskar används vid livsmedelstillverkning, i sushi-disken, på förskolorna när det ska bytas blöjor och i köket, och hemma när det ska städas.

Länk till Test faktas test av vinylhandskar.

Skrivet av  Anja Lenner