Företag

En del farhågor om kemikalier är ogrundade – men man ska inte behöva vara kemist för att våga handla! Idag är det nästan omöjligt att få en uppfattning om eventuella risker.

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är en Giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Detta kräver kraftfulla åtgärder.

Därför utvecklar vi Toxxscan. Tjänsten erbjuder data om kända kemiska hälsorisker som gör det lätt för alla att granska och förstå produkt ingredienser. Alla kemikalier är inte farliga och med Toxxscans  färgkodad algoritm, som även länkar till publicerad forskningsresultat, ser man lätt vilka risker som föreligger. Detta ökar kunskap om kemiska risker och lätt att hitta säkra alternativ.

Toxxscan drivs av ett analytiskt protokoll som förhör internationella forskningskällor. Med hjälp av en algoritm läser man riskanalysens fakta på ett lättbegripligt sätt – något som inte tidigare varit möjligt inom EU – dvs om inte man själv är forskare eller konsult.

Vi behöver din hjälp!     Kom i kontakt!

Toxxscan kan också användas för att driva en scanner eller en app som visas i följande film.

Toxxscan började precis som allt annat. Vi hade ett problem och detta problem behövde lösas. I detta fall började det med de kemikalier som har en negativ inverkan på vår hälsa. Till exempel ftalater – hormonstörande kemikalier eller EDC (Endocrine Disrupting Chemicals) som kan hittas i de flesta parfymerade varor, din kvällsmåltid som värmts i micron i plast eller solskyddet du använder på din kropp.

Genom att störa det endokrina systemet, har dessa kemikalier kopplats till många hälsoproblem som svårigheten att bli gravid, hormon relaterad cancer, fetma och diabetes. Men ftalater eller EDCs är bara några av de tusentals kemiska föreningar som utgör en risk för din hälsa.

Valfrihet är en födslorätt men när det gäller märkning av kemiska ingredienser är det svårt att utöva denna frihet. Detta påverkar alla. Konsument som producent. Så vi frågade oss varför man fortsätter använda kemikalier med hälsorisker? Varför är de verkliga farorna så svåra att upptäcka och undvika? Detta påverkar alla i synnerhet barnen som växer upp i detta kemiska hav. Vårt första steg är att göra riskerna transparenta!

Vi behöver din hjälp!     Kom i kontakt!

Fritt val är en grundläggande rätt men när det gäller kemikalier är det svårt att utöva fritt val eftersom etiketter är svåra att förstå. Men med Toxxscan har du som företagare många nya möjligheter.

Som distributör vars stolthet är ditt sortiment, kan du granska eventuella kemiska hälsorisker innan du tar in nya produkter i sortimentet.

Som producent som ansvarar för produktsäkerhet kan du använda Toxxscan för att granska båda ingredienser och förpackningar på kontoret – utan dyra kostnader. Färgkodningen gör detta lätt och du kan även länkas direkt till ursprungs forskningen. När du är med och utvecklar Toxxscan kan du bidra till den service som du själv behöver.

Som upphandlare av till förskolor, skolor och äldrevården har vi verktyget som garanterar att du undviker kända kemiska hälsorisker i allt du köper. Du begär en ingrediensförteckning över tänkta inköp utan att vara rädd om att bli nedsnöad av information som inte du förstår. Kör listan genom Toxxscans programvara och få en färgkodad gruppering av gröna produkter utan risk, gula med viss allergirisk, röda med risk för hormonstörande eller cancerframkallande ämnen.

Vi behöver hjälp att realisera databasen. Utforma appen. Skapa marknadsföringsstrategin. Driva upp vår sociala medier. Finansiera nästa steg. Betala för hela affären och ro det i land så vi kan städa upp i världen och minska kemiska hälsorisker överallt.

Tack vare vår forsknings- och utvecklingsteam är databas designen solid. Den är designad av DrRobert Verkerk, från Alliance for Natural Health International, Dr Fiorella Belpoggi and Dr Daniele Mandrioli, från Ramazzini Institutet, Italien och produceras av EnvirohealthMatters och Toxxscan teamet som del av UIC, Uppsala Innovation Centre program.

Please follow & like us :)