Företag

Toxxscan drivs av ett analytiskt protokoll som förhör internationella forskningskällor. Med hjälp av en algoritm läser man riskanalysens fakta på ett lättbegripligt sätt – något som inte tidigare varit möjligt inom EU – dvs om inte man själv är forskare eller konsult.

Toxxscan kan också användas för att driva en scanner eller en app som visas i följande film.

 

Som distributör vars stolthet är ditt sortiment, kan du granska eventuella kemiska hälsorisker innan du tar in nya produkter i sortimentet.

Som producent som ansvarar för produktsäkerhet kan du använda Toxxscan för att granska båda ingredienser och förpackningar på kontoret – utan dyra kostnader. Färgkodningen gör detta lätt och du kan även länkas direkt till ursprungs forskningen. När du är med och utvecklar Toxxscan kan du bidra till den service som du själv behöver.

Som upphandlare av till förskolor, skolor och äldrevården har vi verktyget som garanterar att du undviker kända kemiska hälsorisker i allt du köper. Du begär en ingrediensförteckning över tänkta inköp utan att vara rädd om att bli nedsnöad av information som inte du förstår. Kör listan genom Toxxscans programvara och få en färgkodad gruppering av gröna produkter utan risk, gula med viss allergirisk, röda med risk för hormonstörande eller cancerframkallande ämnen.

Tack vare vår forsknings- och utvecklingsteam är databas designen solid. Den är designad av DrRobert Verkerk, från Alliance for Natural Health International, Dr Fiorella Belpoggi and Dr Daniele Mandrioli, från Ramazzini Institutet, Italien och produceras av EnvirohealthMatters och Toxxscan teamet som del av UIC, Uppsala Innovation Centre program.

Please follow & like us :)