Stoppa användning av hormonstörande EDC

Its personal - smallMinimala mängder av hormoner kan ha stora effekter varför exponering för mycket små mängder av hormonstörande ämnen (EDC) kan orsaka stora problem i kroppen och i synnerhet hormonsystemet. Detta gäller särskilt under vissa stadier av människans utveckling som före födseln. Det kan även leda till döden.

Många av de första rapporterna om effekterna av EDC kom från vilda djur. T.ex äggskalsförtunning hos fåglar, feminisering hos fisk, missbildningar av könsorganen hos reptiler, och reproduktiva och immun problem hos olika däggdjur.

Det finns nu vetenskapliga bevis för att EDC är kopplade till infertilitet och reproduktiva problem hos människor, samt till fetma, diabetes, hjärtsjukdomar, och hormonrelaterad cancer, såsom bröstcancer, prostatacancer och testikelcancer. Ett annat bekymmer är risken för effekter på hjärnans funktion och kognitiva utveckling och sköldkörtelhormonets avgörande roll i utvecklingen av hjärnan.

Den primära oron är att dessa kemikalier finns i vår mat, vatten och personliga hygienprodukter och ger en kronisk exponering på låg nivå under hela vår livstid. Det är t.ex känt att mer än 95 % av oss är exponerade för ftalater vilket grundar sig på de metaboliter som förekommer i urinen.

The Endocrine Society har nyligen kommit ut med ett nytt uttalande efter genomgransking av över 1300 nya vetenskapliga artiklar i ämnet. De bekräftar att de viktigaste frågorna i sitt uttalande, som kallas EDC-2, och som släpptes oktober 2015.

Uttalandet framför att det inte fanns någon tvekan om att EDC hade allvarliga hälsoeffekter, inklusive ”kronisk sjukdom med koppling till fetma, diabetes, reproduktions problem, sköldkörteln, cancer, neuroendokrina och nervsystems funktioner.” Hälsoproblemen ökar och livskvalitet minskar och med vetskap om att exponering för EDC ökar anser vi att det är nödvändigt att vidta åtgärder snarast för att minska exponeringen samt öka medvetenheten om EDC.

En enkät har initierats av EnvirohealthMatters, the Alliance for Natural Health International och Ratten Att Veta som uppmanar den Europeiska Unionen (EU) och dess 28 medlems regeringar att kräva en utfasning av hormonstörande kemikalier EDC, och dess rester, i framställning av livsmedel, drycker och kosmetika, så snart som möjligt.

Enkäten:

 • Kräver att EU parlamentet och dess nationella regeringar erkänner och stödjer principerna som framställts av Endocrine Society: s senaste utlåtande om hormonstörande kemikalier (EDC-2).
 • Riktas till ordförandena för Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd, samt statsministrarna och hälsoministrar i varje nationell regering.
 • Rekommenderar att alla konsumenter skyddas från onödiga kemiska risker och att alla har rätt att få veta om kemiska hälsorisker i vardagsprodukter som de kan utsättas för.

AvaazEnkat2

Hormonstörande kemikalier används i:

 • Bekämpningsmedel som används i livsmedelsproduktion
 • Bisfenol A (BPA)
 • Dioxiner
 • Flamskyddsmedel i mjuka möbler
 • Flamskyddsmedel i elektriska produkter
 • Kemiskt framställda parfymer
 • Kosmetika
 • Långlivade organiska föroreningar (POP)
 • Nagellack
 • PCB
 • Plasthinnan i konservburkar
 • PVC-golv