”Men jag ska bli tuffare än de tuffa och smartare än de smarta… Och tjäna mina pengar på ett hederligt sätt!”

Vi förlitar oss på staten, politikerna, regler och lagar. Vi tror att allt går rätt till och att vi är säkra. Dock handlar det om så mycket mer än så och i slutändan handlar det bara om pengar. Bild lånad från Environmental Health NewsFöretagen ska gå med plus år efter år efter år, mer och mer pengar pumpas in i företagen och industrierna. Detta sker även hos kemikalieindustrierna. Kemikalieindustrin hör till en av de mest expansiva branscherna globalt och det tillverkas ungefär 1 ny kemikalie var 3e sekund. Förr så stod kemikalierna på hyllan, märkta med en dö-skalle. Idag finns de överallt, i maten du äter, i kläderna, soffan, färger, byggnader osv. Också så sprids mycket kemikalier direkt från industrierna. Med tanke på hur mycket kemikalier som används årligen är det knappast förvånande att vi har naturfrämmande ämnen överallt omkring oss och att det går att hitta hundratals kemikalier i vårt blod. Men alla kemikalier är inte farliga. Vi bör främst se upp för de kemikalier som är hormonstörande och de som bryts ner långsamt och som ackumuleras i våra och djurens vävnader. Dessa kemikalier kan ge stora skador på längre tid och kan påverka vår natur och våra djur runt hela jorden. Men för att ta bort dessa ämnen så behövs kunskap… Naturskyddsföreningen menar på att det endast är 5 % av de registrerade ämnena på den europeiska marknaden som testats avseende miljö- och hälsoeffekter. Ett av Sveriges 16 övergripande miljömål handlar om giftfri miljö. Målet har formulerats på följande sätt: ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden”.

Det finns även positiva data, vi börjar bli mer medveten om hälsan och miljön, ekologisk mat och giftfria produkter. En positiv trend som är här för att stanna. Och med hjälp av Toxxscan kommer vi kunna undvika använda produkter med kemikalier med hälsorisker och få lättare att upptäcka var de finns. Då kan vi få slut på användning av dessa ämnen. Allt styrs av pengar…

”Men jag ska bli tuffare än de tuffa och smartare än de smarta… och tjäna mina pengar på ett hederligt sätt!”
– Joakim von Anka.

Bild lånad från Environmental Health News.