EU-kommissionen gick mot lagen

EU har brutit mot försiktighetsprincipen genom att underlåta att publicera en definition av ”hormonstörande kemikalier”.

EU: s förordning om biocidprodukter (ämnen som är avsedda att ta bort risker, men som också kan ha en skadlig inverkan på vår biokemi) kräver att EU-kommissionen fastställer vetenskapliga kriterier för hur dessa kemikalier bör identifieras. Detta skulle ha skett senast den 13 december 2013. I juli 2013 blockerades utkastet till kriterier av kommissionens förre generalsekreterare, Catherine Day, som menade att en konsekvensanalys behövde göras först.

Ett år senare, i maj 2014 tröttnade Lena Ek, Sveriges dåvarande miljöminister, och Sverige stämde EU-kommissionen för att ha fördröjt identifieringen av EDC. Denna åtgärd backades så småningom upp av både rådet och parlamentet.

EU: s domstol gav sitt utlåtande den 16 december, 2015. Man fann att konsekvensanalysen inte behövdes. Domstolen ansåg att i fråga om ”EU-kommissionens påstådda behov av en konsekvensanalys för att utvärdera effekterna av dessa hormonstörande kemikalier finner inte tribunalen att det finns någon bestämmelse i förordningen som kräver en sådan konsekvensanalys.”

EDCsMed andra ord är riskerna från hormonstörande ämnen redan så pass allvarliga och tydliga. De är skadliga för människors hälsa. De används som mjukgörare i plast och finns i vardagliga produkter som livsmedelsbehållare, parfym, kvitton, gummistövlar och duschdraperier. Hormonstörande kemikalier har misstänks orsaka skada på människans hormonsystem. Ökad risk för dess effekt på cancer och fertilitet har väckt forskares uppmärksamhet och lett till kravet på strängare reglering av dessa ämnen, i linje med EU: s försiktighetsprincip.

Home_Is_this_safe3”På grund av EU-kommissionens försening av denna identifiering har riskerna dolts alldeles för länge,” säger EnvirohealthMatters näringskonsult Ingrid Franzon. Ingrid är initiativtagare till Toxxscan, som för närvarande produceras i samarbete med Ramazzini Institute, The Alliance for Natural Health International och som med crowdfunding räknar med att slutföra databasen, service och verktyg.

Toxxscan ingår i Uppsala Innovation Centre UIC Business Start Up program. När allt är klart, kan Toxxscan databasen nås på nätet eller licensieras till producenter, distributörer eller andra organisationer. Det finns också planer på att skapa en konsument app.

Pieter de Pous, policychef på EEB – European Environmental Bureau, säger: ”Toxxscan kan vara ett viktigt komplement, som kan överbrygga klyftorna när EU: s politik är långsam att göra det.”

Confused shoppingÄven om EU: s dom kommer så småningom förändra människors exponering för EDCs, kan det ta lång tid innan konsumenter och producenter blir medvetna om de många användningsområdena för dessa kemikalier. ”För att skynda på denna process och uppnå större öppenhet, är verktyg som Toxxscan nödvändiga för att säkra konsumenternas val och trygga vår framtid.” Säger Ingrid Franzon.