Högt pris för hormonstörande ämnen – EDC

Varningar om hormonstörande ämnen diskuteras fritt. Det är på tiden att riskerna klargörs och att dessa ämnen förbjuds. Enligt en ny studie som släpptes av Endocrine Society, visar sig exponering för EDC: s, hormonstörande kemikalier, vara kostsamt. En försiktig uppskattning visar att EDC kostnar EU € 157.000.000.000 årligen.

Ett team av 18 forskare från åtta länder, har bedömt de ekonomiska konsekvenserna från denna exponering. De tog hänsyn till sjukvårdskostnader och förlorade inkomster som ger oss en konservativ kostnad eftersom det inte tog hänsyn till de miljontals människor vars hälsa påverkas av problem som infertilitet, manliga reproduktions dysfunktion, fosterskador, fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Eller effekten av EDC: s på neurologiska sjukdomar och inlärningssvårigheter.

– Den här studien är en väckarklocka för beslutsfattare och visar att frågan om EDC måste skjutas högre upp på den politiska dagordningen. Begränsad exponering skulle sannolikt leda till betydande ekonomiska fördelar, säger Frida Hök, ChemSec politiska rådgivare.

EDC: s kan hittas i konsumentprodukter såsom vattenflaskor, plastprodukter, kosmetika, liksom i flamskyddsmedel och bekämpningsmedel. Vi har alla spårabara mängder av EDC i våra kroppar, enligt Endocrine Society. Vi behöver bättre lagar. Vi behöver korrekt märkning. Vi behöver streckkoder som avslöjar allt detta.

Även om en EDC listas på en produktbeskrivning kan det vara svårt att veta skillnaden mellan EDC och andra kemikalier. ChemSec: s SIN lista och Sinmilarity verktyg kan avslöja likheterna. Toxxscan kan göra informationen lättillgänglig och göra det lätt för producenten att undvika kemiska hälsorisker.

Författare: Ingrid Franzon