Jag vill ha en gjutjärnspanna till jul!

Tiden rusar och det är snart jul. Toxxscan har några webbseminarier som fokuserar på tips inför en tox-fri jul.

Förra helgen deltog Toxxscan: s Elina Carblom i en utbildning, anordnad av SNF – Svenska Naturskyddsförening: s kemisk nätverk, på grund av den ökade efterfrågan av föreläsare om kemikalier i Sverige.

Yaqui childrenElina var djupt chockad när en forskare vid Stockholms Universitet, talade om en studie med 51 mexikanska barn från 1998. Studien undersökte barn från två sektioner av samma område. Grupp ett bestod av jordbruks barn (Valley) som var mycket utsatta för bekämpningsmedel och grupp två bestod av barn (Foothills) som hade en så kallad ”normal” exponering för bekämpningsmedel. I en del av undersökningen fick barnen rita en man och skillnaden mellan grupperna var skrämmande. De två bilderna till vänster är målade av barnen från ”Foothills” gruppen och de två till höger är målade av barnen från ”Valley” gruppen som var mycket utsatta för bekämpningsmedel.

”Man ser inte dessa skrämmande resultat bland svenska studier,” förklarar Elina, ”barn från andra delar av världen utsätts för högre koncentrationer av bekämpningsmedel. Men svenska studier påvisar en negativ korrelation mellan IQ och användningen av bekämpningsmedel. Kommer vi att få se liknande resultat hos svenska barn i framtiden? ”

Elina fortsätter: ”Om vi öppnar våra ögon och inser riskerna blir vi mer medvetna och ifrågasätter mer. Vi ställer då högre krav och blir inte lika lättlurade. Jag tvivlar på att många av oss skulle välja en teflonpanna för att undvika att äggen fastnar i stekpannan om vi visste att barnens IQ och isbjörnar skadas av teflonproduktionens perfluorerade ämnen. Det enda jag vill ha till jul är en gjutjärns panna och försiktighetsprincipen!”